Sněmovní tisk 715
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Stav projednávání ke dni: 27. září 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 2. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: pojistné, pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)