Sněmovní tisk 706
Novela z. o léčivech - EU

Stav projednávání ke dni: 26. května 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 1. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, lék, přibližování legislativy, veterinární lék, zdraví veřejnosti, zdraví zvířat, zdravotnická legislativa

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)