Sněmovní tisk 677
N. z. o zbraních

Stav projednávání ke dni: 25. května 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 677/0 dne 18. 12. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2016 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: Ing. Roman Váňa a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1055).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 19. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 677/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 677/2 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 1. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 677/3 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 677/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 677/5, který byl rozeslán 13. 4. 2016 v 10:41.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 5. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 677/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1219).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 5. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 277/0.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4093Marian Jurečka09554-13030.docx (18 KB) / PDF (134 KB, 2 strany)7. 4. 2016
4095Ivan Gabal09556-13034.docx (21 KB) / PDF (271 KB, 4 strany)8. 4. 2016
4096Bohuslav Chalupa09557-13035.doc (13 KB) / PDF (123 KB, 1 strana)8. 4. 2016


Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, osobní zbraň, seznam, střelná zbraň a střelivo, zabavení věci, zbraně

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)