Sněmovní tisk 675
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (David Kádner, Marek Černoch, Martin Lank, Jana Hnyková, Olga Havlová, Karel Fiedler, Jiří Štětina, Augustin Karel Andrle Sylor) předložila sněmovně návrh zákona 17. 12. 2015.
Zástupce navrhovatele: Kádner D. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 675/0 dne 17. 12. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2015. Vláda zaslala stanovisko 19. 1. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 1. 2016 jako tisk 675/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: beztrestnost, ochrana soukromí, polehčující okolnosti, sebeobrana, trestní zákoník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)