Sněmovní tisk 666
Vl.n.z. o ochraně památkového fondu

Stav projednávání ke dni: 10. prosince 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 12. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4585Roman Procházka10046-13784.docx (26 KB) / PDF (254 KB, 8 stran)17. 6. 2016 v 09:27:28
4586Roman Procházka10047-13785.docx (16 KB) / PDF (133 KB, 2 strany)17. 6. 2016 v 09:28:15


Hesla věcného rejstříku: Památky kulturní, Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: archeologie, kulturní dědictví, ochrana kulturního dědictví

Navržené změny předpisů (28)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)