Sněmovní tisk 666
Vl.n.z. o ochraně památkového fondu

Stav projednávání ke dni: 21. ledna 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 12. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 23 (25. ledna 2017)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4585Roman Procházka10046-13784.docx (26 KB) / PDF (254 KB, 8 stran)17. 6. 2016 v 09:27:28
4586Roman Procházka10047-13785.docx (16 KB) / PDF (133 KB, 2 strany)17. 6. 2016 v 09:28:15
5523Roman Procházka10984-15507.docx (16 KB) / PDF (130 KB, 2 strany)11. 1. 2017 v 11:10:50
5524Roman Procházka10985-15508.docx (12 KB) / PDF (101 KB, 1 strana)11. 1. 2017 v 11:39:45
5529Roman Procházka10990-15513.docx (17 KB) / PDF (200 KB, 3 strany)13. 1. 2017 v 08:59:31
5531Roman Procházka10992-15515.docx (44 KB)13. 1. 2017 v 13:50:00


Hesla věcného rejstříku: Památky kulturní, Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: archeologie, kulturní dědictví, ochrana kulturního dědictví

Navržené změny předpisů (28)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)