Sněmovní tisk 666
Vl.n.z. o ochraně památkového fondu

Stav projednávání ke dni: 29. května 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 12. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 47. schůze (od 24. května 2016).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (3)

Deskriptory EUROVOCu: archeologie, kulturní dědictví, ochrana kulturního dědictví

Navržené změny předpisů (28)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)