Sněmovní tisk 647
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.

Stav projednávání ke dni: 28. května 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 11. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 647/0 dne 4. 11. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 11. 2015 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Mgr. Martin Plíšek a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1045).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 647/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 647/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 647/3, který byl rozeslán 13. 4. 2016 v 10:40.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 5. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 647/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1218).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 5. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 276/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 5. 2016 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 25. schůze Senátu (od 15. 6. 2015) jako bod č. 2 (2. bod jednání).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3943Martin Plíšek09404-12782.doc (70 KB) / PDF (244 KB, 6 stran)
09404-12783.doc (37 KB) / PDF (171 KB, 3 strany)
09404-12784.doc (48 KB) / PDF (224 KB, 4 strany)
16. 3. 2016
4064Martin Plíšek09525-12998.doc (24 KB) / PDF (125 KB, 1 strana)4. 4. 2016


Související tisk: 646 (Vl.n.z. o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).

Deskriptory EUROVOCu: elektronický dokument, legislativní proces, mezinárodní dohoda, publikace zákona, ukládání a vyhledávání informací, úřední list, veřejná správa

Navržené změny předpisů (66)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)