Sněmovní tisk 637
Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 10. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 3. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 220/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 3. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 30. 3. 2016 a přijal usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako tisk 220/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 30. 3. 2016 a přijal usnesení č. 102, které bylo rozdáno jako tisk 220/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 31. 3. 2016 a přijal usnesení č. 177, které bylo rozdáno jako tisk 220/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 4. 2016 na 21. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 380).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 4. 2016 poslancům jako tisk 637/9.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 4. 2016 poslancům jako tisk 637/10.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (usnesení č. 1181).

Prezident

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal 22. 4. 2016.

Předseda vlády

 • VL

  Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi .

Zákon vyhlášen 29. 4. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 51 pod číslem 134/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3429Ladislav Okleštěk08890-12034.docx (35 KB) / PDF (245 KB, 5 stran)17. 12. 2015
3433Ladislav Okleštěk08894-12037.docx (9 KB) / PDF (48 KB, 5 stran)17. 12. 2015
3435Jan Birke08896-12039.docx (11 KB) / PDF (185 KB, 2 strany)18. 12. 2015
3437Jan Birke08898-12045.docx (18 KB) / PDF (292 KB, 7 stran)18. 12. 2015
3438Jan Birke08899-12046.doc (23 KB) / PDF (118 KB, 3 strany)18. 12. 2015
3440Matěj Fichtner08901-12048.docx (31 KB) / PDF (194 KB, 4 strany)19. 12. 2015
3441Matěj Fichtner08902-12049.docx (29 KB) / PDF (167 KB, 2 strany)19. 12. 2015
3442Matěj Fichtner08903-12050.docx (29 KB) / PDF (171 KB, 2 strany)19. 12. 2015
3444Matěj Fichtner08905-12051.docx (29 KB) / PDF (144 KB, 2 strany)19. 12. 2015
3445Matěj Fichtner08906-12052.docx (31 KB) / PDF (157 KB, 3 strany)19. 12. 2015
3447Stanislav Pfléger08908-12054.doc (43 KB) / PDF (214 KB, 3 strany)22. 12. 2015
3472Leo Luzar08933-12123.docx (16 KB) / PDF (199 KB, 4 strany)8. 1. 2016
3553Ladislav Okleštěk09014-12233.docx (27 KB) / PDF (53 KB, 2 strany)20. 1. 2016
3554Ladislav Okleštěk09015-12234.docx (27 KB) / PDF (51 KB, 2 strany)20. 1. 2016
3560Ladislav Okleštěk09021-12239.docx (11 KB) / PDF (58 KB, 5 stran)20. 1. 2016
3575Jiří Petrů09036-12253.doc (17 KB) / PDF (152 KB, 1 strana)21. 1. 2016
3580Jan Chvojka09041-12258.docx (18 KB) / PDF (222 KB, 2 strany)22. 1. 2016
3583Jana Černochová09044-12261.docx (21 KB) / PDF (248 KB, 5 stran)26. 1. 2016
3584Martina Berdychová09045-12262.docx (108 KB) / PDF (131 KB, 2 strany)26. 1. 2016
3587Ladislav Okleštěk09048-12264.docx (18 KB) / PDF (82 KB, 9 stran)26. 1. 2016
3590Antonín Seďa09051-12267.odt (44 KB) / PDF (79 KB, 1 strana)26. 1. 2016
3591Antonín Seďa09052-12268.odt (45 KB) / PDF (79 KB, 1 strana)26. 1. 2016
3596Lukáš Pleticha09057-12278.doc (25 KB) / PDF (169 KB, 1 strana)26. 1. 2016
3597Soňa Marková09058-12280.docx (11 KB) / PDF (224 KB, 3 strany)26. 1. 2016
3598Ivan Adamec09059-12285.doc (17 KB) / PDF (124 KB, 1 strana)26. 1. 2016
3599Jan Birke09060-12284.docx (12 KB) / PDF (175 KB, 2 strany)26. 1. 2016
3600Ivan Adamec09061-12286.doc (12 KB) / PDF (105 KB, 1 strana)26. 1. 2016
3601Lukáš Pleticha09062-12287.docx (29 KB) / PDF (242 KB, 4 strany)27. 1. 2016
3604Jiří Petrů09065-12288.doc (19 KB) / PDF (193 KB, 2 strany)27. 1. 2016
3605Martin Kolovratník09066-12289.docx (25 KB) / PDF (258 KB, 2 strany)27. 1. 2016
3606Martin Kolovratník09067-12290.docx (23 KB) / PDF (183 KB, 1 strana)27. 1. 2016
3607Ladislav Okleštěk09068-12291.docx (29 KB) / PDF (62 KB, 2 strany)27. 1. 2016
3608Lukáš Pleticha09069-12292.doc (28 KB) / PDF (194 KB, 1 strana)27. 1. 2016
3609Lukáš Pleticha09070-12293.docx (23 KB) / PDF (160 KB, 2 strany)27. 1. 2016
3610Ladislav Okleštěk09071-12294.docx (29 KB) / PDF (51 KB, 2 strany)27. 1. 2016
3612Lukáš Pleticha09073-12296.doc (28 KB) / PDF (151 KB, 1 strana)27. 1. 2016
3613Jaroslav Klaška09074-12297.docx (6 KB) / PDF (236 KB, 2 strany)27. 1. 2016
3614Jaroslav Klaška09075-12298.docx (6 KB) / PDF (227 KB, 2 strany)27. 1. 2016
3615Jan Klán09076-12299.docx (12 KB) / PDF (118 KB, 1 strana)27. 1. 2016
3616Jaroslav Klaška09077-12300.docx (5 KB) / PDF (213 KB, 2 strany)27. 1. 2016
3617Jaroslav Klaška09078-12302.doc (20 KB) / PDF (235 KB, 2 strany)27. 1. 2016
3618Jaroslav Klaška09079-12303.doc (17 KB) / PDF (195 KB, 1 strana)27. 1. 2016
3619František Adámek09080-12304.docx (4 KB) / PDF (134 KB, 1 strana)27. 1. 2016
3620Ludvík Hovorka09081-12305.doc (21 KB) / PDF (231 KB, 2 strany)27. 1. 2016
3621Petr Kudela09082-12306.doc (5 MB) / PDF (6 MB, 444 stran)27. 1. 2016
3622Milada Halíková09083-12307.odt (19 KB) / PDF (89 KB, 1 strana)27. 1. 2016
3625Petr Kudela09086-12314.odt (59 KB) / PDF (58 KB, 1 strana)27. 1. 2016


Související tisk: 638 (Vl.n.z. o změně zák.v souv.s přij. zák.o zad. veřejných zak.).

Deskriptory EUROVOCu: soutěžní politika, soutěžní řízení, veřejná zakázka, vypsání soutěže

Navržené změny předpisů (39)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)