Sněmovní tisk 596
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Stav projednávání ke dni: 9. prosince 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Dolejš, Gabriela Hubáčková) předložila sněmovně návrh zákona 16. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: Dolejš J., Hubáčková G..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 596/0 dne 16. 9. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 9. 2015. Vláda zaslala stanovisko 13. 10. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 10. 2015 jako tisk 596/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 10. 2015 (usnesení č. 208). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 11. 2016 na 50. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1420).
  Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 11. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (usnesení č. 1420).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 11. 2016.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daňová úleva, noviny, periodikum, sazba DPH, tisk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)