Sněmovní tisk 596
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Stav projednávání ke dni: 26. května 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Dolejš, Gabriela Hubáčková) předložila sněmovně návrh zákona 16. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: Dolejš J., Hubáčková G..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 596/0 dne 16. 9. 2015.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 9. 2015. Vláda zaslala stanovisko 13. 10. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 10. 2015 jako tisk 596/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 47. schůze (od 24. května 2016).Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daňová úleva, noviny, periodikum, sazba DPH, tisk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)