Sněmovní tisk 564
Novela z. o střetu zájmů

Stav projednávání ke dni: 29. května 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 7. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. pro lidská práva.

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 47. schůze (od 24. května 2016).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4252Martin Plíšek09713-13299.doc (34 KB) / PDF (112 KB, 2 strany)28. 4. 2016
4415Jeroným Tejc09876-13554.docx (19 KB)25. 5. 2016


Deskriptory EUROVOCu: nabytí vlastnictví, neslučitelnost, osobní vlastnictví, trestní sankce, veřejná funkce, zneužití pravomoci

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)