Sněmovní tisk 559
Vl. n. ústavního z. o celostátním referendu

Stav projednávání ke dni: 29. května 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 7. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. pro lidská práva.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 559/0 dne 28. 7. 2015.
    Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 17. 8. 2015. Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 11. 3. 2016 na 42. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 47. schůze (od 24. května 2016).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: referendum, ústava, voličské právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)