Sněmovní tisk 525
Novela z. - trestní zákoník

Stav projednávání ke dni: 28. srpna 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 24. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: Lank M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 525/0 dne 25. 6. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 6. 2015. Vláda zaslala stanovisko 15. 7. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 7. 2015 jako tisk 525/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku navrženo na pořad 49. schůze (od 6. září 2016).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, islámský stát, mezinárodní trestní právo, občanství EU, organizovaný zločin, státní občan, trestní zákoník, trestný čin proti lidskosti, válečný zločin

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)