Sněmovní tisk 524
Novela z. o střetu zájmů

Stav projednávání ke dni: 20. února 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: Gazdík P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 524/0 dne 22. 6. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 6. 2015. Vláda zaslala stanovisko 15. 7. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 7. 2015 jako tisk 524/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku navrženo na pořad 55. schůze (od 21. února 2017).Hesla věcného rejstříku: Diskriminace, Zájem veřejný

Deskriptory EUROVOCu: nabytí vlastnictví, osobní vlastnictví, veřejná funkce, zneužití pravomoci

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)