Sněmovní tisk 506
Novela ústav. zák. - Ústava ČR

Stav projednávání ke dni: 27. září 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. pro lidská práva.

Poslanecká sněmovnaPísemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Související tisk: 507 (Vl.n.z.,kterým se mění zák. v souvisl. se změnou Ústavy ČR).


Hesla věcného rejstříku: Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: člen parlamentu, dělba pravomocí, hlava státu, legislativní proces, předčasné volby, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)