Sněmovní tisk 504
Vl.n.z. o změně zák. v souv. s prokazováním původu majetku

Stav projednávání ke dni: 31. května 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 504/0 dne 2. 6. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 6. 2015 na 29. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 2. 10. 2015 na 31. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 27. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1053).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 504/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 504/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 504/3 (pozměňovací návrhy).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 47. schůze (od 24. května 2016).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4190Martin Lank09651-13174.doc (41 KB) / PDF (152 KB, 1 strana)19. 4. 2016
4203Zdeněk Ondráček09664-13219.doc (38 KB) / PDF (179 KB, 2 strany)19. 4. 2016


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, daň z příjmů, daňová kontrola, daňový trestný čin, nabytí vlastnictví, penále, pokuta, soukromý majetek, vyhýbání se daním

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)