Sněmovní tisk 496
Novela z. - energetický zákon

Stav projednávání ke dni: 23. října 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Černoch, Jana Hnyková, Olga Havlová, Martin Lank, Karel Fiedler, Augustin Karel Andrle Sylor, Jiří Štětina, Jaroslav Holík) předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2015.
Zástupce navrhovatele: Černoch M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 496/0 dne 28. 5. 2015.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 6. 2015. Vláda zaslala stanovisko 2. 7. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 7. 2015 jako tisk 496/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Energetika, Správa státní, Zaměstnanci

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, energetické právo, státní zaměstnanec, veřejná správa

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)