Sněmovní tisk 495
Vl.n.z. o bezpečnostní činnosti

Stav projednávání ke dni: 27. srpna 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 495/0 dne 27. 5. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. Bronislav Schwarz a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 3. 2016 na 42. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 20. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1191).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V

Projednávání tisku navrženo na pořad 49. schůze (od 6. září 2016).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4552Bronislav Schwarz10013-13740.doc (47 KB) / PDF (230 KB, 5 stran)9. 6. 2016


Deskriptory EUROVOCu: bezpečnostní služby, předmět podnikání, soukromý sektor, správní kontrola, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)