Sněmovní tisk 43
Novela ústav. zák. - Ústava ČR

Stav projednávání ke dni: 23. října 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: Polčák S. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 43/0 dne 3. 12. 2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 12. 2013. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 12. 2013 jako tisk 43/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: Mgr. Petr Kořenek a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21., 22. 1. 2014 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 82).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 43/6, který byl rozeslán 30. 4. 2014 v 16:53.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 5. 2014 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 162, usnesení č. 264).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 5. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 287/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 5. 2014 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 6. 2014 a přijal usnesení č. 98 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 6. 2014 a přijal usnesení č. 173, které bylo rozdáno jako tisk 287/1 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 5. 2016 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 287/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 5. 2016 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 287/3 (doporučuje).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 25. 5. 2016 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 287/4 (konstatuje).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 26. 5. 2016 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 24. schůze Senátu (od 25. 5. 2016) jako bod č. 21 (ústavní zákon nebyl schválen).
  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 24. schůze Senátu (od 25. 5. 2016) jako bod č. 22 (doprovodné usnesení přijato).Hesla věcného rejstříku: Kontrola, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, ústava, veřejné finance, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)