Sněmovní tisk 414
Novela z. o pojišťovnictví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 414/0 dne 25. 2. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 702).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 5. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 414/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 414/2, který byl rozeslán 16. 6. 2015 v 19:41.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 30. 6. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 414/3 (stanovisko).
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 5. 11. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 414/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 9. 2015 na 31. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (usnesení č. 879).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 414/4, který byl rozeslán 21. 10. 2015 v 9:15.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 5. 11. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 414/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 11. 2015 na 35. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2437Roman KubíčekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.4. 6. 2015 v 14:56:11
2505Ladislav ŠinclDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.16. 6. 2015 v 13:55:17
2778Roman KubíčekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.10. 9. 2015 v 18:24:56
3015Václav VotavaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.19. 10. 2015 v 08:36:07
3028Jiří HolečekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.20. 10. 2015 v 10:41:00


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: pojištění, pojistná smlouva, pojistné, pojistné právo, pojišťovna, profese v pojišťovnictví

Navržené změny předpisů (11)ISP (příhlásit)