Sněmovní tisk 412
Vl.n.z. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti - EU

Stav projednávání ke dni: 1. září 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku navrženo na pořad 49. schůze (od 6. září 2016).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2447Karel Fiedler07908-10465.doc (23 KB) / PDF (205 KB, 2 strany)9. 6. 2015
4742Václav Votava10203-14138.docx (24 KB) / PDF (254 KB, 6 stran)3. 8. 2016


Související tisk: 413 (Vl.n.z. o změně zák. v souvisl. s přij. zák. o rozp.odpověd.).

Deskriptory EUROVOCu: finance místních úřadů, státní dluh, státní rozpočet, veřejné financeISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)