Sněmovní tisk 412
Vl.n.z. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti - EU

Stav projednávání ke dni: 9. prosince 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 412/0 dne 25. 2. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 3., 8. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 700).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 412/8, který byl rozeslán 9. 9. 2016 v 10:09.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 22. 9. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 412/9 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 10. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1380).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 11. 2016.
  Návrh zákona 1. 12. 2016 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 12. 2016 poslancům jako tisk 412/10.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 12. 2016 poslancům jako tisk 412/11.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 53. schůze (od 29. listopadu 2016).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2447Karel Fiedler07908-10465.doc (23 KB) / PDF (205 KB, 2 strany)9. 6. 2015 v 11:21:33
4742Václav Votava10203-14138.docx (24 KB) / PDF (254 KB, 6 stran)3. 8. 2016 v 09:28:32
4837Marek Černoch10298-14312.doc (36 KB) / PDF (164 KB, 2 strany)6. 9. 2016 v 16:46:49
4851Zbyněk Stanjura10312-14326.docx (18 KB) / PDF (198 KB, 2 strany)7. 9. 2016 v 13:16:01


Související tisk: 413 (Vl.n.z. o změně zák. v souvisl. s přij. zák. o rozp.odpověd.).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Rozpočet, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: finance místních úřadů, státní dluh, státní rozpočet, veřejné financeISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)