Sněmovní tisk 411
Vl.n. ústavního z. o rozpočtové odpovědnosti - EU

Stav projednávání ke dni: 24. srpna 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 411/0 dne 25. 2. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 3., 8. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 699).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 5. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 411/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 411/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal navíc návrh zákona a vydal 16. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 411/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 411/4 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal navíc návrh zákona a vydal 20. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 411/5 (přerušuje projednávání).


Související tisk: 413 (Vl.n.z. o změně zák. v souvisl. s přij. zák. o rozp.odpověd.).

Deskriptory EUROVOCu: rozpočtová politika, státní dluh, státní rozpočet, ústava, veřejné financeISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)