Sněmovní tisk 402
Novela z. o vysokých školách

Stav projednávání ke dni: 21. října 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Gabriela Hubáčková, Ivo Pojezný, Květa Matušovská, Jan Klán, Miroslav Grebeníček) předložila sněmovně návrh zákona 11. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: Hubáčková G. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 402/0 dne 11. 2. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 2. 2015. Vláda zaslala stanovisko 5. 3. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 3. 2015 jako tisk 402/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: stipendium, vysokoškolské vzdělání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)