Sněmovní tisk 392
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Stav projednávání ke dni: 1. června 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Opálka, Soňa Marková, Pavel Kováčik, Vojtěch Filip) předložila sněmovně návrh zákona 23. 1. 2015.
Zástupce navrhovatele: Opálka M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 392/0 dne 23. 1. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 1. 2015. Vláda zaslala stanovisko 25. 2. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 2. 2015 jako tisk 392/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 47. schůze (od 24. května 2016).Deskriptory EUROVOCu: daňový základ, důchodové pojištění, osoba samostatně výdělečně činná, pojistné, sociální politika, sociální pomoc, sociální zabezpečení, zdanitelný příjem

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)