Sněmovní tisk 331
Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 30.09.2014.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 331/0 dne 30. 9. 2014.
  Dodatky doručeny sněmovně 30.09.2014.

 • PS

  Předseda sněmovny rozhodl 1. 10. 2014 o konání 1. Čtení. Zpravodajem pro 1. čtení jmenován: Ing. Václav Votava.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 10. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 331/1 (doporučuje schválit).
 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu byly přikázány k projednání výborům (usnesení č. 466).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 331/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh statního rozpočtu prošel podrobnou rozpravou 3. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 331/3, který byl rozeslán 4. 12. 2014 v 16:14.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu schválen (hlasování č. 143, usnesení č. 555).

Prezident

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal 18. 12. 2014.

Poedseda vlády

 • VL

  Schválený rozpočet doručen k podpisu premiérovi 19. 12. 2014.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 138 pod číslem 345/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1697Václav Votava07158-09076.doc (14 KB) / PDF (139 KB, 1 strana)26. 11. 2014
1710Jaroslava Jermanová07171-09095.odt (40 KB) / PDF (62 KB, 1 strana)1. 12. 2014
1714Jan Zahradník07175-09098.doc (13 KB) / PDF (149 KB, 1 strana)2. 12. 2014
1718Jeroným Tejc07179-09102.doc (15 KB) / PDF (163 KB, 1 strana)2. 12. 2014
1719Vladislav Vilímec07180-09103.odt (23 KB) / PDF (71 KB, 1 strana)2. 12. 2014
1724Jan Bartošek07185-09106.doc (18 KB) / PDF (266 KB, 1 strana)2. 12. 2014
1733David Kádner07194-09118.doc (34 KB) / PDF (235 KB, 1 strana)2. 12. 2014
1734František Adámek07195-09119.doc (26 KB) / PDF (186 KB, 1 strana)2. 12. 2014
1739Karel Fiedler07200-09124.doc (6 KB) / PDF (255 KB, 2 strany)3. 12. 2014
1740Markéta Adamová07201-09125.doc (28 KB) / PDF (249 KB, 1 strana)3. 12. 2014
1741Jan Bartošek07202-09127.doc (32 KB) / PDF (263 KB, 1 strana)3. 12. 2014
1742Anna Putnová07203-09126.doc (71 KB) / PDF (155 KB, 1 strana)3. 12. 2014
1743Anna Putnová07204-09128.doc (73 KB) / PDF (158 KB, 1 strana)3. 12. 2014
1744Anna Putnová07205-09129.doc (72 KB) / PDF (156 KB, 1 strana)3. 12. 2014
1745Martin Novotný07206-09130.xls (22 KB) / PDF (45 KB, 2 strany)
07206-09132.odt (18 KB) / PDF (84 KB, 1 strana)
3. 12. 2014
1746Roman Sklenák07207-09133.odt (63 KB) / PDF (77 KB, 2 strany)3. 12. 2014
1747Karel Fiedler07208-09134.doc (5 KB) / PDF (218 KB, 2 strany)3. 12. 2014
1750Vít Kaňkovský07211-09137.odt (14 KB) / PDF (132 KB, 3 strany)3. 12. 2014
1751Zbyněk Stanjura07212-09138.doc (22 KB) / PDF (61 KB, 2 strany)3. 12. 2014
1752Václav Snopek07213-09139.odt (22 KB) / PDF (49 KB, 1 strana)3. 12. 2014
1753Karel Šidlo07214-09140.odt (29 KB) / PDF (75 KB, 1 strana)3. 12. 2014


Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)