Sněmovní tisk 323
Novela z. - trestní zákoník

Stav projednávání ke dni: 29. května 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (František Adámek, Petr Adam, Stanislav Berkovec, Pavel Blažek, Marek Černoch, Zdeněk Ondráček) předložila sněmovně návrh zákona 17. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: Blažek P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 323/0 dne 17. 9. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 9. 2014. Vláda zaslala stanovisko 16. 10. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 10. 2014 jako tisk 323/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 10. 2014 (usnesení č. 101). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

Projednávání tisku zařazeno na pořad 47. schůze (od 24. května 2016).Deskriptory EUROVOCu: hospodářská podpora, hospodářský trestný čin, trestní zákoník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)