Sněmovní tisk 320
Novela z. o registrovaném partnerství

Stav projednávání ke dni: 27. dubna 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: Maxová R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 320/0 dne 12. 9. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 9. 2014. Vláda 8. 10. 2014 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 56. schůze (od 4. dubna 2017).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (3)

Hesla věcného rejstříku: Vztahy partnerské

Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, adoptované dítě, příbuzenský vztah, registrované partnerství

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)