Sněmovní tisk 309
Novela z. o podpoře regionálního rozvoje - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 9. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 128/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 9. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 10. 2015 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 128/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 20. 10. 2015 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 128/1 (schvaluje).
 • S


Prezident

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 10. 2015.
  Prezident zákon podepsal 29. 10. 2015.

Předseda vlády

 • VL

  Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi 4. 11. 2015.

Zákon vyhlášen 10. 11. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 126 pod číslem 298/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2612Jana Fischerová08073-10704.odt (58 KB) / PDF (60 KB, 1 strana)8. 7. 2015


Deskriptory EUROVOCu: regionální politika ES, regionální pomoc, regionální rozvoj, strukturální fondy, územní samospráva

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)