Sněmovní tisk 306
Vl.n.z. o změnách zák. v souv. s účinn.rekodifik.soukr.práva

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 306/0 dne 4. 9. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 11. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 514).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20., 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 306/3, který byl rozeslán 21. 1. 2015 v 11:03.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 625).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 2. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 37/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 2. 2015 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 3. 2015 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 37/1 (schvaluje).
 • S


Prezident

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 3. 2015.
  Prezident zákon podepsal 1. 4. 2015.

Předseda vlády

 • VL

  Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi 7. 4. 2015.

Zákon vyhlášen 17. 4. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 87/2015 Sb.Deskriptory EUROVOCu: občanské právo, soudní řízení, soukromé právo, správní řízení

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)