Sněmovní tisk 288
Novela z. - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 2. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 41/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 2. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor, Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 11. 3. 2014 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 41/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 11. 3. 2015 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 41/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 3. 2015 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 41/3 (záznam z jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 3. 2015 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 41/4 (záznam z jednání).
 • S


Prezident

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 3. 2015.
  Prezident zákon podepsal 1. 4. 2015.

Předseda vlády

 • VL

  Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi 7. 4. 2015.

Zákon vyhlášen 17. 4. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 82/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1336Jaroslava Jermanová06797-08487.doc (31 KB) / PDF (316 KB, 4 strany)16. 9. 2014
1422Karel Fiedler06883-08604.doc (19 KB) / PDF (230 KB, 1 strana)23. 9. 2014
1572Ivana Dobešová07033-08895.doc (64 KB) / PDF (446 KB, 9 stran)7. 11. 2014
1573Ivana Dobešová07034-08896.doc (64 KB) / PDF (446 KB, 9 stran)7. 11. 2014
1599Marta Semelová07060-08937.odt (22 KB) / PDF (47 KB, 1 strana)13. 11. 2014
1728Rostislav Vyzula07189-09112.doc (36 KB) / PDF (321 KB, 2 strany)2. 12. 2014
1757Nina Nováková07218-09148.doc (17 KB) / PDF (220 KB, 3 strany)3. 12. 2014
1811Gabriela Pecková07272-09258.doc (24 KB) / PDF (365 KB, 3 strany)6. 1. 2015
1824Martina Berdychová07285-09293.odt (33 KB) / PDF (97 KB, 6 stran)13. 1. 2015
1825Vlasta Bohdalová07286-09294.odt (66 KB) / PDF (101 KB, 3 strany)13. 1. 2015
1827Alena Nohavová07288-09296.odt (20 KB) / PDF (67 KB, 1 strana)
07288-09297.odt (20 KB) / PDF (67 KB, 1 strana)
14. 1. 2015
1848Bohuslav Svoboda07309-09338.doc (14 KB) / PDF (173 KB, 2 strany)16. 1. 2015
1869Petr Kořenek07330-09360.odt (26 KB) / PDF (38 KB, 1 strana)19. 1. 2015
1870Petr Kořenek07331-09361.odt (24 KB) / PDF (36 KB, 1 strana)19. 1. 2015
1871Petr Kořenek07332-09362.odt (26 KB) / PDF (43 KB, 2 strany)19. 1. 2015
1872Petr Kořenek07333-09363.odt (28 KB) / PDF (40 KB, 2 strany)19. 1. 2015
1882Ivan Gabal07343-09378.doc (44 KB) / PDF (252 KB, 3 strany)20. 1. 2015
1889Anna Putnová07350-09384.doc (84 KB) / PDF (224 KB, 1 strana)20. 1. 2015
1892Ivana Dobešová07353-09387.doc (35 KB) / PDF (329 KB, 4 strany)21. 1. 2015
1895Ivana Dobešová07356-09390.doc (11 KB) / PDF (302 KB, 1 strana)21. 1. 2015
1896Ivana Dobešová07357-09391.doc (11 KB) / PDF (304 KB, 1 strana)21. 1. 2015
1899Václav Snopek07360-09394.doc (39 KB) / PDF (354 KB, 4 strany)21. 1. 2015


Deskriptory EUROVOCu: dítě, organizace školství, plánování vzdělávání, politika vzdělávání, pracovní smlouva, přístup ke vzdělání, školní docházka, školní vzdělávání, student, učitel, žák

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)