Sněmovní tisk 278
Novela z. - školský zákon

Stav projednávání ke dni: 24. března 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 31. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: Putnová A. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 278/0 dne 1. 8. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 8. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 8. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 8. 2014 jako tisk 278/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku navrženo na pořad 56. schůze (od 4. dubna 2017).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Hesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dítě, mateřský jazyk, mezinárodní škola, mladý člověk, škola v zahraničí, školní vzdělávání, vzdělávání

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)