Sněmovní tisk 238
Novela z. - exekuční řád

Stav projednávání ke dni: 26. května 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Zdeněk Ondráček, Hana Aulická Jírovcová, Markéta Wernerová, Kristýna Zelienková, Alena Nohavová, Marie Benešová, Zuzana Kailová, Pavel Čihák, Miloš Babiš) předložila sněmovně návrh zákona 24. 6. 2014.
Zástupce navrhovatele: Ondráček Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 238/0 dne 25. 6. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 6. 2014. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 7. 2014 jako tisk 238/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1097).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 238/2 (pozměňovací návrhy).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 47. schůze (od 24. května 2016).Deskriptory EUROVOCu: dítě, náklady na vzdělávání, osvojování vědomostí, pravomoc výkonné moci, výkon rozhodnutí, vyživovací povinnost, vyživovaná osoba, zletilost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)