Sněmovní tisk 225
Novela z. - exekuční řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Pavel Kováčik, Alexander Černý, Miloslava Vostrá, Stanislav Grospič) předložila sněmovně návrh zákona 10. 6. 2014.
Zástupce navrhovatele: Filip V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 225/0 dne 19. 6. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 6. 2014. Vláda zaslala stanovisko 15. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 7. 2014 jako tisk 225/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 21. 10. 2015 na 33. schůzi, projednávání bylo přerušeno.

  Projednávání pokračovalo 9. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 1106).Hesla věcného rejstříku: Exekuce, Konkurs, Řád občanský soudní

Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, dluh, dostupnost práva, lidská práva, náklady řízení, občansko-správní vztahy, ochrana práv a svobod, právo na spravedlnost, solventnost, výkon rozhodnutí, zadluženost

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)