Sněmovní tisk 220
Novela z. - horní zákon

Stav projednávání ke dni: 28. května 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2014.
Zástupce navrhovatele: Kučera M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 220/0 dne 4. 6. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 6. 2014. Vláda zaslala stanovisko 3. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 7. 2014 jako tisk 220/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 47. schůze (od 24. května 2016).Deskriptory EUROVOCu: ekologická politika, hospodaření se zdroji, nerostné zdroje, spodní voda, těžební průmysl, vyčerpávání zdrojů, znečišťování životního prostředí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)