Sněmovní tisk 208
Novela z. o spotřebních daních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 208/0 dne 27. 5. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Šincl a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  1. Čtení proběhlo 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 284).

 • L

  Projednávání proběhlo 20. 6. 2014 na 11. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 358).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 7. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 208/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 7. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 208/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 208/3, který byl rozeslán 16. 7. 2014 v 9:29.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23., 30. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 97, usnesení č. 391).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 8. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 327/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 8. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 8. 2014 a přijal usnesení č. 251, které bylo rozdáno jako tisk 327/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 8. 2014 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 587).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 8. 2014 poslancům jako tisk 208/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 8. 2014 poslancům jako tisk 208/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 9. 2014 na 16. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 4, usnesení č. 397).

Prezident

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 9. 2014.
  Prezident zákon podepsal 16. 9. 2014.

Předseda vlády

 • VL

  Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi 24. 9. 2014.

Zákon vyhlášen 26. 9. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 201/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1016Karel Fiedler06477-07894.doc (14 KB) / PDF (32 KB, 1 strana)2. 7. 2014
1051Ladislav Šincl06512-07986.odt (15 KB) / PDF (65 KB, 5 stran)14. 7. 2014
1052Miroslav Kalousek06513-07987.doc (52 KB) / PDF (75 KB, 4 strany)14. 7. 2014
1053Zbyněk Stanjura06514-07988.doc (19 KB) / PDF (62 KB, 5 stran)15. 7. 2014
1054Zbyněk Stanjura06515-07989.doc (32 KB) / PDF (74 KB, 4 strany)15. 7. 2014
1055Zbyněk Stanjura06516-07990.doc (20 KB) / PDF (50 KB, 3 strany)15. 7. 2014
1056Milan Urban06517-07991.odt (22 KB) / PDF (52 KB, 1 strana)15. 7. 2014
1062Karel Fiedler06523-07997.doc (13 KB) / PDF (33 KB, 1 strana)
06523-07998.doc (15 KB) / PDF (41 KB, 1 strana)
15. 7. 2014
1065Karel Fiedler06526-08000.doc (13 KB) / PDF (33 KB, 1 strana)15. 7. 2014
1066Karel Fiedler06527-08001.doc (15 KB) / PDF (41 KB, 1 strana)15. 7. 2014
1067Adam Rykala06528-08002.doc (26 KB) / PDF (54 KB, 3 strany)15. 7. 2014
1068Jiří Koskuba06529-08003.doc (22 KB) / PDF (67 KB, 3 strany)15. 7. 2014
1069Jiří Koskuba06530-08004.doc (21 KB) / PDF (55 KB, 2 strany)15. 7. 2014
1070Jiří Koskuba06531-08005.doc (33 KB) / PDF (70 KB, 4 strany)15. 7. 2014
1071Jiří Koskuba06532-08006.doc (32 KB) / PDF (69 KB, 4 strany)15. 7. 2014
1072Jiří Koskuba06533-08007.doc (28 KB) / PDF (60 KB, 4 strany)15. 7. 2014
1073Jiří Koskuba06534-08008.doc (27 KB) / PDF (60 KB, 4 strany)15. 7. 2014
1085Štěpán Stupčuk06546-08027.doc (42 KB) / PDF (59 KB, 4 strany)15. 7. 2014


Hesla věcného rejstříku: Daně - spotřební daň, Evropská unie, Poplatky, Tabák, tabákové výrobky

Deskriptory EUROVOCu: daň, spotřební daň, tabák, tabákový průmysl

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)