Sněmovní tisk 167
N. z. o působ. MPO ČR při řízení společností ovládan. státem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Kalousek, František Laudát, Helena Langšádlová, Leoš Heger, Jitka Chalánková, Daniel Korte, Zdeněk Bezecný) předložila sněmovně návrh zákona 9. 4. 2014.
Zástupce navrhovatele: Kalousek M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 167/0 dne 10. 4. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 4. 2014. Vláda zaslala stanovisko 6. 5. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 5. 2014 jako tisk 167/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 5. 2014 (usnesení č. 63). Určil zpravodaje: Ing. Ivan Pilný a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 11. 2. 2015 na 25. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 632).

  Projednávání pokračovalo 9. 2. 2016 na 39. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 1065).Deskriptory EUROVOCu: druh podniku, ministerská odpovědnost, ministerstvo, podnikové vedení, spoluvlastnictví, ústřední orgány státní správy, veřejný majetekISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)