Sněmovní tisk 156
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Stav projednávání ke dni: 25. září 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 27. 11. 2013. Návrh zákona rozeslán dne 29. 11. 2013 senátorům jako tisk 195/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 1. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 29. 1. 2014 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 195/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 12. 2013 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 398).
  Návrh projednán dne 20. 3. 2014 na 19. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 446).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 28. 3. 2014.
Zástupce navrhovatele: Terelmešová,Zeman,Vystrčil.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 156/0 dne 31. 3. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 4. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 4. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2014 jako tisk 156/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 5. 2014 (usnesení č. 63). Určil zpravodaje: Ing. Markéta Adamová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 553).

 • V
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Výbor pro sociální politiku.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 156/5, který byl rozeslán 25. 4. 2016 v 16:00.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 9. 2016 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1312).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 22. 9. 2016.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1927Zuzana Kailová07388-09439.doc (25 KB) / PDF (50 KB, 2 strany)29. 1. 2015
1928Zuzana Kailová07389-09440.doc (20 KB) / PDF (38 KB, 2 strany)29. 1. 2015
2068Zdeněk Soukup07529-09755.odt (31 KB) / PDF (39 KB, 1 strana)12. 3. 2015
2248Zuzana Kailová07709-10100.odt (63 KB) / PDF (51 KB, 4 strany)27. 4. 2015
2777Jana Pastuchová08238-11034.odt (61 KB) / PDF (120 KB, 1 strana)8. 9. 2015
3029Jana Pastuchová08490-11460.doc (7 KB) / PDF (155 KB, 1 strana)20. 10. 2015
3879Jana Pastuchová09340-12708.doc (15 KB) / PDF (154 KB, 1 strana)8. 3. 2016
4152Zuzana Kailová09613-13099.docx (23 KB) / PDF (183 KB, 3 strany)14. 4. 2016
4153Zuzana Kailová09614-13100.docx (22 KB) / PDF (176 KB, 4 strany)14. 4. 2016


Hesla věcného rejstříku: Politika sociální, Potřebnost sociální

Deskriptory EUROVOCu: chudoba, nabídka zaměstnání, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, poptávka po zaměstnání, služba ve veřejném zájmu, sociální pomoc, společenská změna, veřejná instituce, základní životní potřeby

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)