Sněmovní tisk 1144
Písemná interpelace V. Filipa na M. Stropnického ve věci pořízení mobilních radiolokátorů (MADR)

Dokument

Autor: JUDr. Vojtěch Filip

Úplný název: Písemná interpelace poslance Vojtěcha Filipa na ministra obrany Martina Stropnického ve věci pořízení mobilních radiolokátorů středního dosahu (MADR)
Adresát: MgA. Martin Stropnický
Podáno dne: 7.06.2017
Odesláno adresátovi: 9.06.2017
O zařazení na schůzi požádáno dne: 14.07.2017

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 19. 7. 2017 jako tisk 1144/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 7. 9. 2017
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: armáda, obchod se zbraněmi, profesionální armáda, výdaje na obranuISP (příhlásit)