Sněmovní tisk 1142
Písemná interpelace F. Váchy na P. Bělobrádka ve věci hodnocení výsledků výzkumných organizací

Dokument

Autor: prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Františka Váchy na místopředsedu vlády Pavla Bělobrádka ve věci hodnocení výsledků výzkumných organizací
Adresát: MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
Podáno dne: 18.05.2017
Odesláno adresátovi: 23.05.2017
O zařazení na schůzi požádáno dne: 13.07.2017

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 17. 7. 2017 jako tisk 1142/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 7. 9. 2017
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: vědecký výzkum, způsob vyhodnoceníISP (příhlásit)