Sněmovní tisk 1098
N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Ing. Andrej Babiš předložil sněmovně návrh zákona 20. 4. 2017.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1098/0 dne 20. 4. 2017.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 4. 2017. Vláda zaslala stanovisko 16. 5. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 5. 2017 jako tisk 1098/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, nabytí vlastnictví, osídlení, vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)