Sněmovní tisk 986
Vl.n.z.o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 986/0 dne 22. 4. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: Ing. Václav Zemek a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1632).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 986/3, který byl rozeslán 12. 6. 2013 v 17:09.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 98, usnesení č. 1754).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 8. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 166/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 8. 2013 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 9. 2013 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 166/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 9. 2013 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 328).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 9. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 9. 2013.

Zákon z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny nepodepsala předsedkyně Poslanecké sněmovny.

Zákon vyhlášen 30. 9. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 116 pod číslem 304/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Registry, Soudnictví, Zákoník občanský
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: fyzická osoba, obchodní rejstřík, podnikatel, právnická osoba, seznam

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
161/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony986/0
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech986/0
424/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony986/0
116/1985rušíZákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice986/0


ISP (příhlásit)