Sněmovní tisk 370
Novela z. o veřejných zakázkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 5. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 370/0 dne 25. 5. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 5. 2011 (usnesení č. 136). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Petrů a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 522).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 370/5, který byl rozeslán 31. 10. 2011 v 15:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 2011 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 23, usnesení č. 822).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 11. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 241/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 11. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Marta Bayerová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář), Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 12. 2011 a přijal usnesení č. 182, které bylo rozdáno jako tisk 241/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 7. 12. 2011 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 241/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 12. 2011 a přijal usnesení č. 151, které bylo rozdáno jako tisk 241/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 12. 2011 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 459).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 12. 2011 poslancům jako tisk 370/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 12. 2011 poslancům jako tisk 370/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 29, usnesení č. 977).

Prezident

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 2. 2012.

Předseda vlády

 • VL

  Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi 16. 2. 2012.

Zákon vyhlášen 24. 2. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem 55/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Zakázky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: přidělení zakázky, soutěžní řízení, veřejná zakázka, vítězná zakázka, vypsání soutěže

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)