Sněmovní tisk 334
Zpráva o činnosti a hospodaření ERÚ za rok 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2010

Autor: ERÚ

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 5. 2011 jako tisk 334/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 5. 2011 (usnesení č. 128). Zpravodajem určen Ing. Milan Urban.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 31. 5. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 334/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 17. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 591).Hesla věcného rejstříku: Energetika
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: energetická politika, regulace trhu, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)