Sněmovní tisk 155
Vl.n.z. v souvislosti s úspornými opatřeními v působ. MPSV

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 29. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 325250155/0 dne 29.10.2010.

  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 29. 10. 2010.
  Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona projednán s vynecháním obecné rozpravy 2. 11. 2010 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 11. 2010 na 8. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 11. 2010 na 8. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 17, usnesení č. 113).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 11. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 363/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 11. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (PhDr. Pavel Čáslava).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 11. 11. 2010 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 363/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 11. 2010 na 25. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 601).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 2010.
  Prezident zákon podepsal 23. 11. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 11. 2010.

Zákon vyhlášen 8. 12. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 127 pod číslem 347/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Politika sociální, Rozpočet, Zabezpečení sociální, Zaměstnanci
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: ministerstvo, náklady na zdraví, odměňování, politika úsporných opatření, rozpočtový schodek, sociální dávky, sociální náklady, státní rozpočet, veřejné finance, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (18):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád155/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení155/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti155/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře155/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění155/0
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců155/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)155/0
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)155/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze155/0
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)155/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti155/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách155/0
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu155/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi155/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění155/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce155/0
206/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony155/0
362/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010155/0


ISP (příhlásit)