Sněmovní tisk 1017
Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1017/0 dne 9. 5. 2013.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 5. 2013 (usnesení č. 376). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Kontrola, Potravinářství, Tabák, tabákové výrobky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: hygiena výživy, inspekce potravin, kontaminace potravin, potravinářská výroba, potravinová legislativa, potraviny, tabák, tabákový průmysl, zdravotní inspekce, zpracované potraviny

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)