Sněmovní tisk 939
Vl.n.z. o povinném značení lihu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 3. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 939/0 dne 6. 3. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Ing. Radim Vysloužil a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1587).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 939/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 939/2 (pozměňovací návrhy).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 939/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 939/4, který byl rozeslán 20. 6. 2013 v 10:07.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 86, usnesení č. 1751).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 8. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 163/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 8. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 9. 2013 a přijal usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako tisk 163/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 9. 2013 na 13. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 314).

Prezident

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 2013.
  Prezident zákon podepsal 17. 9. 2013.

Předseda vlády

 • VL

  Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi 20. 9. 2013.

Zákon z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny nepodepsala předsedkyně Poslanecké sněmovny.

Zákon vyhlášen 2. 10. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 307/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
7158Radim Vysloužil05218-05166.doc (64 KB) / PDF (65 KB, 2 strany)11. 6. 2013 v 11:57:45
7200Jaroslav Lobkowicz05255-05211.doc (50 KB) / PDF (81 KB, 3 strany)12. 6. 2013 v 14:15:57


Hesla věcného rejstříku: Celnictví, cla, Líh
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: alkoholický nápoj, destiláty, chemický alkohol, ochrana spotřebitele, označení výrobku, značení zboží nálepkami

Navržené změny předpisů (15)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)