Sněmovní tisk 431
Novela z. o přestupcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 7. 2011.
Zástupce navrhovatele: Řápková I. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 431/0 dne 19. 7. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 7. 2011. Vláda zaslala stanovisko 18. 8. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 8. 2011 jako tisk 431/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 8. 2011 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 777).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 431/5, který byl rozeslán 2. 2. 2012 v 10:43.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2012 na 33. schůzi.Projednávání zákona bylo 8. 2. 2012 na 33. schůzi přerušeno (usnesení č. 1034). Návrh zákona schválen (hlasování č. 103, usnesení č. 1090).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 4. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 320/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 4. 2012 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 4. 2012 a přijal usnesení č. 189, které bylo rozdáno jako tisk 320/1 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 4. 2012 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 320/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 4. 2012 na 21. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 582).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 4. 2012 poslancům jako tisk 431/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 4. 2012 poslancům jako tisk 431/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1165).

Prezident

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 6. 2012.
  Prezident zákon nepodepsal a 19. 6. 2012 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 431/8.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 431/9.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Projednávání proběhlo 10. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Projednávání bylo přerušeno (usnesení č. 1227). Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 19. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 279, usnesení č. 1438).

Předseda vlády

 • VL

  Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi 21. 12. 2012.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 186 pod číslem 494/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
882Ivana Řápková00581-00824.doc (44 KB) / PDF (86 KB, 5 stran)
00581-00825.doc (32 KB) / PDF (72 KB, 3 strany)
27. 1. 2012


Hesla věcného rejstříku: Přestupky, Řád trestní, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: disciplinární právo, správní delikt, správní postih, správní právo, veřejná bezpečnost, veřejný pořádek

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)