Sněmovní tisk 1059
Vl.n.z.o změně zák.v působ.MPSV v souv.s přij. kontrol. řádu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1059/0 dne 29. 5. 2013.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2013 (usnesení č. 380). Určil zpravodaje: Mgr. Roman Sklenák a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Kontrola, Správa státní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, ministerská odpovědnost, pravomoc výkonné moci, průhlednost rozhodování, správní kontrola, veřejná správa

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)