Sněmovní tisk 1056
Vl.n.z. o sloučení některých stát. příspěvkových organizací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1056/0 dne 29. 5. 2013.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2013 (usnesení č. 380). Určil zpravodaje: MUDr. Boris Šťastný a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Organizace neziskové, Správa státní, Subjekty podnikatelské, Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, ministerská odpovědnost, organizace zdravotnictví, reforma základních institucí, správní reforma, státní zdravotní služba, struktura státní správy

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)