Sněmovní tisk 1045
Novela z. o finanční kontrole

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1045/0 dne 27. 5. 2013.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2013 (usnesení č. 380). Určil zpravodaje: MVDr. Pavel Bohatec a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Finance, Kontrola, Správa státní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, účetnictví veřejných institucí, územní samospráva, veřejná správa, veřejné finance

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)