Sněmovní tisk 784
Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj.sil ve 2. pololetí 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2008

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 6. 4. 2009 jako tisk 784/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 4. 2009 (usnesení č. 375). Zpravodajem určen Jiří Čepelka.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 784/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 26. 3. 2009 jako senátní tisk 51/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 4. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 6. 2009 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 51/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojenské letectvoISP (příhlásit)