Sněmovní tisk 726
Návrhy zdravotně pojistných plánů na rok 2009

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2009 s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením zdravotně pojistných plánů, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2009 a tabulkovými přílohami

Autor: ministr zdravotnictví

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 9. 2. 2009 jako tisk 726/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 11. 2. 2009 (usnesení č. 346). Zpravodajem určen Ing. Jaromír Chalupa.

  • V


Hesla věcného rejstříku: Pojišťovny

Deskriptory EUROVOCu: náklady na zdraví, plán financování, pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)